Kontakt

Finančné dary prosím posielajte na nižšie uvedené číslo účtu. Prijímam celoročne. Ďakujem.

SK48 8360 5207 0042 0249 4625

J. 😉